مشاوره و طراحی تاسیسات مکانیکی

 

خدمات مشاوره و طراحی تاسیسات مکانیکی :

 

1- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی ساختمان های مسکونی و برج ها.

2- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی بیمارستان ها و درمانگاه ها.

3- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی ورزشگاه، بانک، آمفی تئاتر، سینما، هتل، ادرای خدماتی و فرهنگسرا.

4- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی پارک ها و فضای سبز.

5- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی استخرها.

6- مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی محوطه ها (آبرسانی و اطفاء حریق).

7- ارائه جزئیات کامل سیستم های مکانیکی.

8- ارائه مشخصات فنی دستگاه های مکانیکی.

9- مشاوره، طراحی و نظارت بر تاسیسات سالن های قارچ.