کولر گازی کانالی

  • 1- ارائه در ظرفیتهای از 1800 و 2400 و 3000 و 3600 بی تی یو در ساعت
  • 2- امکان نصب کوئل آبگرم در قسمت خروجی دستگاه بری استفاده در زمستان
  • 3- امکان ورود هوای تازه به دستگاه
  • 4- امکان تغییر ورودی هوا از قسمت پشت دستگه به پایین
  • 5- حداکثر ارتفاع ما بین کندانسور و اواپراتور در ظرفیتهای بزرگ 20 متر در ظرفیت کوچک 15 متر
  • 6- حداکثر طول مسی ما بین کندانسور و اواپراتور در ظرفیتهای بزرگ 50 متری در ظرفیت کوچک 30 متر