خط مشی کیفیت

شركت مهندسي اپرا تهويه ، فعالیت خود را در رئوس خط مشی بر اساس محورهای زیر اعلام می دارد :

 

- افزایش کیفیت و بهره وری در اجرای پروژه ها

- ارتقای دانش فنی خدمات مهندسی و مشاوره

- تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان

- ایجاد شرایط مناسب جهت توانمندسازی و ارتقاء سلامت کارکنان

- توسعه بازارهای ملی و منطقه ای