• 1- ارائه در ظرفیتهای از 2 و5/2 و 3 و 5/4 و 5/8 و 5/12 تن برودتی واقعی
  • 2- کلیه مینی چیلرها دارای پمپ با هد مناسب برای فاصله زیاد تا فن کوئل ها
  • 3- اواپراتور از نوع صفحه ای با راندمان بالا
  • 4- کندانسور هوایی
  • 5- دارای صافی ورود آب و کنترل جریان آب
  • 6- نمایش تمامی اشکالات در کنترل پنل دستگاه
  • 7- دارای منبع انبساط و شیر اطمینان