فن کویل های 4 و 6 طرفه

فن کوئل چهارطرفه

 • 1- ظرفیت از 200 الی 1700 سی اف ام
 • 2- به بکارگیری برد الکترونیکی کاملاً هوشمند می باشد.
 • 3- در صورت بالا رفتن درجه حرارت آب کوئل در زمستان بیش از 70 درجه سانتی گراد فن کوئل خاموش می شود. (‌جهت جلوگیری از صدمه زدن هوای گرم به دریچه ها )
 • 4- در صورت عدم جریان آب در لوله اصلی ، فن کوئل با آلارم خاص اعلام Error می نماید.
 • 5- فن کوئل ها می توانند توسط سیم تلفن بهم وصل و توسط کامپیوتر یا کنترل دیواری مخصوص کنترل گردند. بنابراین اعلام خرابی تک تک فن کوئل ها توسط کامپیوتر قابل رویت می باشد و همچنین امکان برنامه ریزی هفتگی برای تک تک فن کوئل ها نیز فراهم شده است که صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی خواهد داشت . ضمناً لازم به ذکر است که کلیه این اعمال بدون پرداخت هزینه زیاد نصب سیستم کنترل مرکزی صورت خواهد گرفت . (صرفه جویی قابل ملاحظه در خرید کنترل مرکزی )‌
 • 6- اجزاء تشکیل دهنده فن کوئل از بهترین اجزاء انتخاب و مونتاژ شده است .
 • 7- فن کوئل دارای دو عدد شیر هواگیری با شیلنگ مربوطه می باشد.
 • 8- سرویس و تعویض پمپ درین به راحتی و بدون بازکردن اجزاء اصلی فن کوئل امکان پذیر می باشد.
 • 9- برای جلوگیری از هرگونه صدمه رسیدن به برد الکترونیکی در حالت گرمایش ، محل نصب برد الکترونیکی بر روی بدنه فن کوئل قرار گرفته است .
 • 10- فین های بکار برده شده در کوئل دارای پوشش هیدروفولیک می باشد.
 • 11- کلید خاص برای رطوبت گیری در ریموت کنترل تعبیه گردیده است .
 • 12- امکان قرار دادن المنت الکتریکی برای گرمایش
 • 13- بصورت 2 لوله یا 4 لوله ارائه می شود.
 • 14- امکان اتصال به سیستم BMS با پروتکل Modbus

 

فن کوئل شش طرفه

 • 1- ظرفیت از 500 الی 1000 سی اف ام
 • 2- به بکارگیری برد الکترونیکی کاملاً هوشمند می باشد.
 • 3- در صورت بالا رفتن درجه حرارت آب کوئل در زمستان بیش از 70 درجه سانتی گراد فن کوئل خاموش می شود. (‌جهت جلوگیری از صدمه زدن هوای گرم به دریچه ها )
 • 4- در صورت عدم جریان آب در لوله اصلی ، فن کوئل با آلارم خاص اعلام Error می نماید.
 • 5- فن کوئل ها می توانند توسط سیم تلفن بهم وصل و توسط کامپیوتر یا کنترل دیواری مخصوص کنترل گردند. بنابراین اعلام خرابی تک تک فن کوئل ها توسط کامپیوتر قابل رویت می باشد و همچنین امکان برنامه ریزی هفتگی برای تک تک فن کوئل ها نیز فراهم شده است که صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی خواهد داشت . ضمناً لازم به ذکر است که کلیه این اعمال بدون پرداخت هزینه زیاد نصب سیستم کنترل مرکزی صورت خواهد گرفت . (صرفه جویی قابل ملاحظه در خرید کنترل مرکزی )‌
 • 6- اجزاء تشکیل دهنده فن کوئل از بهترین اجزاء انتخاب و مونتاژ شده است .
 • 7- فن کوئل دارای دو عدد شیر هواگیری با شیلنگ مربوطه می باشد.
 • 8- سرویس و تعویض پمپ درین به راحتی و بدون بازکردن اجزاء اصلی فن کوئل امکان پذیر می باشد.
 • 9- برای جلوگیری از هرگونه صدمه رسیدن به برد الکترونیکی در حالت گرمایش ، محل نصب برد الکترونیکی بر روی بدنه فن کوئل قرار گرفته است .
 • 10- فین های بکار برده شده در کوئل دارای پوشش هیدروفولیک می باشد.
 • 11- کلید خاص برای رطوبت گیری در ریموت کنترل تعبیه گردیده است .
 • 12- امکان قرار دادن المنت الکتریکی برای گرمایش
 • 13- بصورت 2 لوله یا 4 لوله ارائه می شود.
 • 14- امکان اتصال به سیستم BMS با پروتکل Modbus